ul. Piastowska 19A,
58-260 Bielawa

+48 74 8333007
biuro@mokisbielawa.pl

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, Pracownia AGAMA, i Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego

zapraszają i przypominają, że

Koncert podsumowujący akcję „Ferie ze Sztuką”,

odbędzie się dzisiaj -  dniu 24 lutego 2017 r. o godzinie 17.00

w Sali Teatru Robotniczego w Bielawie

przy ul. Piastowskiej 19a

W programie prezentowany będzie dorobek artystyczny  uczestników zajęć feryjnych

prezentacje: wokalne, instrumentalne, taneczne,krasomówcze. Finał – turnieju FIFA na żywo, Wystawa prac plastycznych